Miquel Ferrero Campdelacreu

Soci Gerent

Experiència

  • Auditor de Comptes inscrit en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
  • Professor del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya