El nostre llibre

Home El nostre llibre

MIQUEL FERRERO CAMPDELACREU

(COAUTOR)

  • Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona (1989).
  • Auditor Censor Jurat de Comptes d’Espanya (1996).
    Postgrau en Auditoria de Comptes per l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya.(1995).
  • Expert Comptable, inscrit en el Registre d’Experts Comptables.
  • Perit Judicial.
  • Soci i director de la signatura d’auditoria “M Audit&Forensic, S.L.P.” (Antiga JDA AUDIT, S.L.P.).
  • Professor del Màster del Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya – Universitat Abad Oliba CEU.Professor del Màster d’Auditoria de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya.
  • Professor del Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en diferents cursos de formació i en els cursos de formació d’accés al R.O.A. C.

Auditoría de cuentas

Introducció

En el moment en què els autors de la present obra ens vam adonar que no existia en el mercat un llibre complet d’exercicis i casos pràctics d’auditoria de comptes que abastés pràcticament totes les àrees d’auditoria i que, entre altres objectius, ajudés els futurs auditors a preparar la part pràctica de les oposicions d’accés a el ROAC, ens vam posar a la feina per a intentar solucionar aquesta manca. Això ha donat com a resultat el present llibre, el qual consta de dos volums, incloent el primer d’ells una petita introducció teòrica de cada àrea, així com els enunciats dels casos pràctics, i mostrant el segon volum la proposta de resolució raonada de tots els exercicis. D’aquesta manera l’usuari pot practicar, i posteriorment comprovar si ha encertat amb la solució d’un total de 219 preguntes tipus test, 117 exercicis pràctics independents entre ells, i dos casos globals.

Addicionalment la present obra pot ser adequada com a llibre de consulta i exercicis, no sols per a estudiants de qualsevol assignatura d’auditoria en qualsevol carrera o màster universitari, sinó també per a aquelles persones que treballen en auditoria, siguin o no auditors exercents. La raó d’això és el fet que el llibre abasta un ampli temari, des d’aspectes relacionats amb la Llei d’Auditoria 22/2015, fins a la anàlisi de temes de consolidació.

Així doncs, es tracta d’una obra en la qual l’usuari podrà posar a prova els seus coneixements teòrics de comptabilitat i auditoria de comptes, amb l’objectiu de conèixer si està preparat per a poder superar qualsevol tipus de examen pràctic en matèria d’auditoria de comptes, o el propi dia a dia en el món de l’auditoria de comptes per als quals treballen en ell.