Judit Sallés Cruells

Auditora Sènior

Formació:

  • Graduada en Dret i Administració i Direcció d’Empreses.
  • Màster en Comptabilitat i Auditoria de Comptes.